top banner www.servo-drive.cz

Novinky ze světa pohonářské techniky - Výzkum a vývoj nových pohonných technologii

Kompletní řešení - Krokový aktuátor integrovaný do lineární osy

Krokový motor s přesnýnm pohyvovým šroubem v lineární ose Lineární osa z krokovým motorem

Servodrive představil nejnovější řešení v oblasti krokových motorů. Standardní hybridní krokový aktuátor velikostni NEMA 17 integrovaný do lineární osy. Na trh přichází řada LRS - Linear Rail System. Osa je složena z hliníkového na míru vyrobeného základního profilu s lineárním vedením, které se pohybuje vozíkem po celé délce zdvihu. Krokový aktuátor, který pohybuje vozíkem je buď aktuátor velikosti NEMA 17 verze EXTERNAL LINEAR (pro vysvětlení čtěte sekci krokových aktuátorů) nebo verze se zdvojeným statorem (tzv. DOUBLE STACK) poskytující dvojnásobnou sílu oproti standardní verzi. K výhodám Servodrive krokových aktuátorů tradičně patří možnost zvolit s velké řady možných stoupání lineárního šroubu. Přesný šroub s jemným stoupáním s rozlišením až půl mikrometru na krok nebo naopak šroub s velkým stoupáním a s rychlostí až půl metru za sekundu). Patentované spojení ocelového nerezového šroubu a polyacetálové matice přináší snížení tření (na polovinu), zmenšení teplotní roztažnosti a zvýšení životnosti celého (10 Mio cyklů) Osu je možné upravit tak aby k ní bylo možné připojit téměř jakýkoliv pohon, což přináší možnosti nasazení krokových motorů (více v sekci krokových motorů) s IP67, pro vakuum, pro speciální teploty, atd.

Lineární osa obsahuje speciální patentované samo nastavující lineární ložisko, které eliminuje mechanickou vůli ve směru kolmém na směr pohybu. Vnitřní T drážka zajišťuje plnou podporu vozíku pro různé montážní varianty. Šest metrických závitů umožňuje jednoduché připojení zátěže na poháněný vozík. Kolejnice lineárního ložiska zajišťuje stabilitu a přesnost celé pohonné jednotky. Standardní použitá matice má vůli 0,1mm. Pokud je osa jednostranně zatížená vůle se neprojeví. Při požadavku na přesný pohon je potřeba eliminovat vůli pohonu použitím PŘEDEPNUTÉ MATICE. Servodrive nabízí patentované W a C předepnuté matice. (více s sekci pohybových šroubů). K typickým aplikacím patří lékařská, nástrojová a balící technika, automatizace provozů, CNC stroje a potravinářské a nápojové stroje.

Použité krokové aktuátory patří ke světové špičce. Díky patentovaným technologiím nabízejí unikátní přesné pohonz s nedostižným poměrem výkon-velikost.

Vysvětlivky k obrázku v angličtině: COMPACT MOVING CARRIGE - kompaktní pohyblivý vozík, TRAPEZOIDAL SCREW WITH VARIOUS LEADS - lichoběžníkový pohybový šroub s volitelným stoupáním, STEPPER ACTUATOR - krokový motor pohybující šroubem - krokový aktuátor .

Nová řada servo aktuátorů GSM nahrazuje stávající řadu SR

Servo aktuátor řady SR a GSM

V roce 2007 uvedl Servodrive na trh novou řadu servoaktuátorů, nástupce staré řady SR, novou řadu GSM. Hlavní rozdíly mezi oběma řadami ukazuje následující tabulka. Řadu SR je stále možné obědnat, cena je vyšší protože se již nejedná o sériově vyráběnou řadu.

Vlastnost Nová řada GSM Stará řada SR
Konektory V řadě za sebou Na stranách u SR31 a SR41
Délka Krátká Montážní vzdálenost CLEVIS VARIANTY je u GSM kratší než u SR
Width GSM30 se užší než ekvivalentní SR31 GSM30 je užší ve verzi SIDE a TRUNION. GSM20 a GSM40 jsou stejné.
Mech. vůle 0.2 mm 0.1mm
Úprava povrchu Anodizován Anodizován, epoxydem v kostře motoru

Nevýbušné provedení lineárních servoaktuátorů

Nevýbušné provedení lineárních servoaktuátorů Nevýbušné provedení lineárních servoaktuátorů

Řada EL přináší výhody servoaktuátorů s patentovaným valivým šroubem i pro aplikace do výbušného prostředí. Nevýbušné provedení servoaktuátorů splňuje požadavky třídy I skupiny B,C nebo D nevýbušného pouzdra. Tyto elektromechanické systémy systémy umožňují procesním inženýrům čisté, rychlé, jednodušší a cenově výhodnější řešení než nasazení hydraulických pohonů. Vzhledem k pneumatickým pohonům umožňují dosažení daleko delší životnosti. Technologie valivého šroubu předčí klasický kuličkový šroub v životnosti (15x dráha), v maximální rychlosti, robustnosti a odolnosti proti mechanickým šokům. Kompaktní pouzdro umožňuje efektivně a rychle vyměnit hydraulický nebo pneumatický píst za elektromechanický aktuátor, při dodržení všech požadavká aplikace. Aktuátory řady EL jsou kompaktibilní s téměř všemi výrobci servoměničů s resolverovým vstupem.

Třída I znamená, že se hořlavé plyny nebo výpary mohou vyskytovat v okolním vzduchu v množstvích dostatečných k vytvoření výbušných nebo vznětlivých směsí. Podtřída 1 znamená se nebezpečné koncentrace mohou vyskytovat trvale, přechodně nebo periodicky za normálních pracovních podmínek. Skupina B dovoluje atmosféru obsahující vodík, plyny nebo výpary stejného nebezpečí jako MANUFACTURED GAS (svítiplyn). Skupina C dovoluje atmosféru obsahující ethyl-éterové výpary, ethylen nebo cyklo propany. Skupina D dovoluje atmosféru obsahující benzíny, hexany, naftany, benzény, butany, alkoholy, acetony, benzoly, výpary z laků nebo svítiplyn.

POZOR : Servoaktuátory řady EL nejsou určeny do prosředí obsahující acetylén.

Vylepšení řady hybridních krokových aktuátorů

Krokový aktuátor s dvojitým statorem Stepper Actuator Double Stack

Haydon Double Stack hybrid linear actuators have improved force and performance. The various patent pending designs deliver exceptional performance and new linear motion design opportunities. Available in four frame sizes from 28mm to 57mm and three designs : captive, non-captive and external linear versions. The Double Stack series is available in a wide variety of resolutions, from 0.0031mm per step to 0.127mm per step. These motors can also be microstepped for even finer resolutions. Double Stack actuators will typically be used when the application requires more force than the single stack actuators can provide, especially with course pitch, high speed leadscrews.

Speciální varianty servomotorů

photo photo

SERVO-DRIVE se zaměřuje na speciální varianty a zákaznická řešení střídavých servomotorů. Samozřejmostí jsou různé úpravy hřídele jako zkosení, závity, prodloužení a duté hříele. Příklad na obrázku ukazuje dutou hřídel v servomotoru pro tažení pneumatických rozvodů nebo laseru. Úprava přiruby AC Servomotorů přináší kompatibilitu s širokým spektrem různých pohoných systémů. Pro požadavky potravinářského průmyslu je možné dodat speciální těleso moturů z nerezové oceli nebo nátěr barvou vhodnou do daného prostředí. Motor je také možné dodat ve vestavném provedení - jenom stator a rotor, a umožnit tak vestavění do zákaznické konstrukce. Samozřejmostí je možnost vybavit motory nejnovějšími snímači polohy, absolutními a inkrementálními enkodéry, Function Safety enkodéry, sběrnicemi EnDat, Hiperface, tj Heidenhein Stegman atd. Různé typy konektorů a jejich nastavení umožňují kompatibilitu s většinou servo zesilovačů na současném trhu.

Momentový motor s ložisky a enkodérem

Zpresnění CNC obráběcích technologií dovoluje efektivně minimalizovat zbytkový trhavý moment (cogging) u momentových motorů. Volume servomotors and torque motors are now produces in direct drive design. Hollow shaft, Low Inertia, Hight torque and excelent acceleration, allows this drives to be used in the direct drives turn tables to achieve more precize, stiffnes, robustness regulation fast position. Connected with high resolution feedback device ( precision in angle minutes ) compared to gearbox / ball screw solution, direct drives absolutely eliminates a hysteresis, back lash, elasticity and low accuracy of ball screw/gearbox drive system. mechanical effeciency is improved because of no loss on ball screw gearbox, either maintaning and operating cost are reasonable lower . Servodrive is able to eliminate the main direct drive disadvantage ( low speed ) by creating custom solutions for applications where high speed is required. increased efficiency, reduced noise, longer life time.

photo photo
photo photo

Linear Asychronous Motors

photo photo

The asynchronous linear motors series LA use the same principle like rotative asynchronous motors to create a straight linear motion. In particular they are usable for conveyors, industrial manipulators, sliding gates, doors, boards etc. With this kind of construction it concerns three-phase asynchronous linear motors, that consist of two, a common magnetic circle forming, flat wrapped primary parts. Between the primary parts runs the secondary part made of aluminum or copper sheet with a thickness of 3 mm, which is usually a component of the impulse plant. In the basic version the engines need a direct supply of 3 x 400 V/50 Hz - frequency converter is not necessary. The engines need a linear situation giver, for the limitation of the distance a limit switch would be sufficient. � Due to the electromagnetic coupling between the primary and secondary part it is possible to drive the plant without mechanical connection elements (transmission, belt, wire, hoists...). The secondary part of the engine does not have to be supplied with energy. � The simple construction method and movement without contacts of the engine parts ensure a reliable drive without mechanical abrasion. � If the mechanical guidance should block itself or the drive gets "pressed" against the direction of motion, the drive will not be damaged. � The distance of the undercarriage is not limited. Special design � gentle starting � water cooling � encasing of the engine for the assembly in the external area � limit switch � electromechanical brake � safety light screen � remote control � customised solutions are possible according to consultation with the manufacturer

image